„CZAR LICZB W BUDOWNICTWIE”.

Opublikowano: 2021-05-04 15:53, Numer artykułu: 40006

Grant „CZAR LICZB W BUDOWNICTWIE”, jako projekt matematyczny, został przyznany w programie grantowym mPotęga, organizowanym przez Fundację mBanku.

W roku szkolnym 2017/2018 projekty matematyczne dofinansowane przez Fundację mBanku będą realizować 262 szkoły, organizacje pozarządowe, biblioteki i uczelnie wyższe z całej Polski. Członkowie komisji konkursowej wybrali je spośród 771 zgłoszeń.

Przedstawione propozycje pokazują innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.

Nasz projekt polegał na przedstawieniu Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lubostroniu w województwie kujawsko – pomorskim, za pomocą elementów matematyki.

Dla 15 odważnych budowlańców, geodetów oraz renowatorów Zespół Pałacowo - Parkowy w Lubostroniu stał się miejscem matematycznych przygód.

W grudniu 2017 roku odbyło się oficjalne podsumowanie projektu. W spotkaniu uczestniczyli:dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, pani mgr inż. M. Popielewska,wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych oraz prezes Stowarzyszenia "Azymut+", pani mgr D. Czechowska,przedstawiciel Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lubostroniu,nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Budowlanych,uczestnicy projektu: Julia Dembińska, Filip Bizon, Krystian Szportun, Weronika Stężewska, Jakub Lubiatowski, Jagoda Kurkiewicz, Laura Marcinkowska, Małgorzata Kaczmarczyk, Daria Strzelec, Damian Krzemkowski, Kacper Lisiak, Michał Marczyńki, Marcin Gadziński, Aleksandra Milczyńska, Angelika Włodarczak.Podczas uroczystości poszczególne grupy projektowe przedstawiły plansze, które zwieńczyły ich pracę na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. Każda z grup otrzymała pamiątkowe wydruki swoich plansz w formacie A3 oraz breloczki i słodkości. Natomiast pani dyrektor zaprosiła uczniów na słodki poczęstunek.Były również przemówienia pani księgowej z Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz pani dyrektor ZSB.Do Zespołu Pałacowo-Parkowego został przekazany komplet plansz wykonanych przez uczniów.

Finalne prace zawierały dane uwzględniające: informacje pozyskane o obiekcie z lokalnych instytucji państwowych, stowarzyszeń oraz kustosza, wykonane pomiary terenowe oraz wewnętrzne obiektu z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego i mapki sytuacyjnej terenu, plan obiektu, rodzaj brył oraz figur geometrycznych w danym obiekcie, kubaturę obiektu, jego powierzchnię, powierzchnię dachu, itp. rodzaje elementów konstrukcyjnych, rodzaje elementów architektonicznych i dekoracyjnych, dokumentację graficzną oraz fotograficzną.