INICJUJ Z FIO

Opublikowano: 2021-05-05 18:24, Numer artykułu: 40057

Mikroprojekt pt. ”Nie siedź przed komputerem – Wsiądź na rower! Cykl warsztatów teoretycznych i praktycznych – bezpiecznie na rowerze.

W lutym 2016 roku otrzymaliśmy grant w wysokości 5000 zł na zorganizowanie Mikroprojektu pt. ”Nie siedź przed komputerem – Wsiądź na rower! Cykl warsztatów teoretycznych i praktycznych – bezpiecznie na rowerze.

W kwietniu odbyły się warsztaty teoretyczne:

  1. Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – bezpiecznie na rowerze – prowadzący aspirant Sławomir Szeląg z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
  2. Warsztaty promujące zrównoważony transport drogowy, działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście oraz popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji – prowadzący – Sebastian Nowak Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna.
  3. Warsztaty zakresu organizacji rajdu rowerowego – organizatorzy projektu.

Od kwietnia do września odbyły się także rajdy rowerowe.

Głównym celem naszych działań było podniesienie aktywności fizycznej uczestników projektu, zdobycie kompetencji z zakresu zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze, zdrowego stylu życia. poszerzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz technicznej obsługi roweru.

Realizacja projektu pozwoliła młodzieży na zwiększenie świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i zachęciła do codziennego korzystania z roweru jako alternatywnego źródła lokomocji.

INICJUJ Z FIO to Granty dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z województwa kujawsko-pomorskiego - dofinansowane ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Dwóch operatorów wojewódzkich: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.